Úvodná stránka
Firemný profil
Produkty a služby
Naše sídlo
Kontakt
Mapa
Odporúčané stránky
Anglicky     Rusky
2002©  by  IT Solutions

Advokátska kancelária je súčasťou špičkovej akciovej spoločnosti obchodujúcej s hutníckymi produktami a ďalšími komoditami v Európe, Blízkom, Strednom a Ďalekom Východe.

Spolupracujú s nami slovenskí a zahraniční právnici, daňoví poradcovia a auditori. Sústavne prispôsobujeme naše profesionálne aktivity požiadavkám klientov.

Advokátsku kanceláriu vedie:
JUDr. Dušan ANTOL
Narodený 13.9.1955

VZDELANIE:
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 1973-1978 Slovenská republika

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:
  • prokurátor okresnej a krajskej prokuratúry v Slovenskej Republike 1978-1991
  • advokát Slovenskej advokátskej komory, Bratislave od r. 1991
  • poradca, manager obchodno-výrobných exportno-importných spoločností v oblasti práva a financovania
  • správca konkurzných podstát, člen Aliancie advokátov JUDr. Pavla Hagyariho a spol. v Bratislave, Slovenská republika.